Testimonium Flavianum

Rządy Piłata - Starożytności

Józef Flawiusz

III. 1. Tymczasem prokurator Judei Piłat ściągnąwszy wojsko z Cezareiwysłał je na leże zimowe do Jerozolimy i chcąc okazać pogardę dla obyczajówżydowskich, kazał wnieść do miasta godła z wizerunkami Cezara,choć nasze Prawo zakazuje sporządzać takie podobizny. Dlatego poprzednizarządcy ilekroć wprowadzali wojsko do miasta, usuwali z godeł teozdoby. Pierwszy Piłat wkroczywszy z nimi potajemnie i nocną porą doJerozolimy kazał tutaj te wizerunki umieścić. Mieszkańcy dowiedziawszysię o tym, tłumnie udali się do Cezarei i przez wiele dni prosili Piłata,aby je usunął.