Pages that link to Z genealogii moralności, „Dobre i Złe”, „Dobre i Liche”